HR Tanácsadás

Kínálatunk közt megtalálhatóak az emberi erőforrás gazdálkodás teljes körű kiépítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások, úgy mint:

Toborzás, kiválasztás
Segítünk az álláshirdetés összeállításában, feladásában, mélyinterjúk és Assessment Center lefolytatásában a megrendelő igényeinek megfelelően.

Munkaszerződés összeállítása/módosítása/ munkaviszony megszüntetése

Munkajogász kollégák által ellenőrzött formanyomtatványokat biztosítunk, szükség esetén előkészítjük az igényelt dokumentumokat, vállaljuk munkaügyi nyilvántartásuk vezetését a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Munkaügyi jogviták

Fegyelmi eljárás során ellátjuk a munkáltató képviseletét, esetfelvételi jegyzőkönyvet készítünk, online konzultációs lehetőséget biztosítunk munkajogász kollégánkkal.

Bevezető képzésre javaslattétel

Az újonnan belépő munkavállalók, illetve hosszabb távollét után visszatérő munkatársak gyors, zökkenőmentes beilleszkedéséért javaslatot teszünk vagy összeállítjuk a képzési programot, megtartjuk a képzést, az előírt tűz, - és munkavédelmi oktatással egybekötve, és megfelelően dokumentáljuk.

Munkaköri leírások kidolgozása

A Munka Törvénykönyvének 2006. január 01-i hatályos rendelkezései szerint a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaköri feladatokról ( MT 76.§ (5) ), vagyis a munkáltató kötelezettségévé tette az un. munkaköri leírás elkészítését. A szakszerűen elkészített munkaköri leírás a törvényi előírásoknak való megfelelőség mellett kiemelkedő fontosságú lehet egy esetleges munkaügyi jogvitánál illetve a teljesítmény értékelés során.

Belső szabályzatok kidolgozása

Vállaljuk a humánpolitikai feladatokhoz kapcsolódó belső szabályzatok kialakítását, fejlesztését, igény esetén információs füzetet készítünk a dolgozók tájékoztatásának elősegítése érdekében.

Távollét menedzsment

Segítünk a hiányzási ráta csökkentésében, a vállalat iránti elkötelezettség növelésében.

Elégedettségi felmérés készítése

A megrendelő kritériumai alapján elkészítjük a kérdőívet, kiértékeljük őket, egy összefoglaló értékelést készítünk, amely a vezetőség segítségére lehet a következő évi stratégia kialakítása során.

Ösztönzés és javadalmazás menedzsment

Első körben feltérképezzük a szervezet kultúráját, vezetői szokásait, a munkaköröket, illetve munkatársak képzettségi életkori sajátosságait. Mindezek után segíteni tudunk a bérezési rendszer kialakításában, üzemeltetésében, teljesítmény mérési és juttatási rendszer kialakításában.

Dolgozói kompetenciák felmérése, belső képzések

A megrendelő kritériumainak figyelembevételével feltérképezzük, hogy munkatársai milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek és vállaljuk a fejlesztésükhöz kapcsolódó képzések megszervezését, illetve megtartását.

HR kontrolling

A humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságát, hatékonyságának növekedését objektív mutatószámokkal mérjük, javaslatot teszünk költségkímélő, de egyben adaptálható módszerek alkalmazására.

A fenti szolgáltatásokon kívül jelentkező egyedi igények esetén a humán erőforrás gazdálkodás valamennyi területén számíthat ránk!
8200 Veszprém, Szent István utca 1.
Mobil:+36 20 326 3722

E-mail: info@careconsulting.hu www.careconsulting.hu